Zarządzenie w sprawie godzin obsługi interesantów od 3 lipca do 31 sierpnia 2023 r.

ZARZĄDZENIE

Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

z dnia 13 czerwca 2023 roku nr A-021-37/23

w sprawie ustalenia godzin obsługi interesantów w poniedziałki

w okresie od 3 lipca 2023 roku do 31 sierpnia 2023 roku

 

 

Na podstawie § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2514 ze zm.) – Regulamin urzędowania sądów powszechnych zarządzam:

 

§ 1

  1. W okresie od 3 lipca 2023 roku do 31 sierpnia 2023 roku obsługa interesantów w poniedziałki odbywać się będzie w godzinach 7.30. – 15.30.
  2. Dyżur pracowników prowadzony w poniedziałki do godz. 18.00 w okresie wskazanym w punkcie 1 zostaje odwołany.

 

§ 2

  1. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.
  2. Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Szczecinie oraz wywieszeniu w miejscach do tego przeznaczonych.

 

Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Beata Górska

Rejestr zmian dla: Zarządzenie w sprawie godzin obsługi interesantów od 3 lipca do 31 sierpnia 2023 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Górska
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2023-06-13 13:27:52
Publikacja w dniu:
2023-06-13
Zmiany:
Podejrzyj