Skargi i wnioski

W dniu 17 maja 2012 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych, które określa szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

Prezes Sądu Apelacyjnego jest organem właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądu apelacyjnego lub sądu apelacyjnego i sądu okręgowego oraz skarg dotyczących działalności prezesów sądów okręgowych.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku dotyczącego działalności sądu jest prezes tego sądu, którego działalności skarga dotyczy.

Skargi i wnioski wnoszone do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie na piśmie, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego przyjmuje Biuro Podawcze Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, ul. Mickiewicza 163; 71-165 Szczecin (pok. 12).

 

Skargi i wnioski wnoszone do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie przy pomocy środków komunikacji elektronicznej można przesyłać na adres sekretariat@szczecin.sa.gov.pl

 

Skargi i wnioski wnoszone ustnie przyjmuje Biuro Obsługi Interesantów (pok. 13)

 

Skargi lub wnioski w zakresie dotyczącym działalności sądów w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli albo zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
Janusz Jaromin
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2012-05-23
Publikacja w dniu:
2012-05-23
Opis zmiany:
b/d