Skargi i wnioski

W dniu 17 maja 2012 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych, które określa szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

Prezes Sądu Apelacyjnego jest organem właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądu apelacyjnego lub sądu apelacyjnego i sądu okręgowego oraz skarg dotyczących działalności prezesów sądów okręgowych.

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku dotyczącego działalności sądu jest prezes tego sądu, którego działalności skarga dotyczy.

Skargi i wnioski wnoszone do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie składa się:

  1. na piśmie:
    1. osobiście - w Biurze Obsługi Interesanta (pok. 13) lub w skrzynkach podawczych (przy portierni i na zewnątrz przy wejściu do Sądu)
    2. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: ul. Mickiewicza 163; 71-165 Szczecin
  2. w formie elektronicznej - na adres: sekretariat@szczecin.sa.gov.pl

Skargi i wnioski wnoszone ustnie przyjmuje Biuro Obsługi Interesantów (pok. 13)

Skargi lub wnioski w zakresie dotyczącym działalności sądów w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli albo zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Plik pdf, 772 KB)

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Jacek Dąbrzalski
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2020-10-12 15:09:49
Publikacja w dniu:
2020-10-12
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
Janusz Jaromin
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2012-05-23
Publikacja w dniu:
2012-05-23
Opis zmiany:
b/d