Rachunki Bankowe

Kasa Sądu Apelacyjnego

czynna w godzinach 9:30-14:00

przerwa 12:00-12:30

Kasa przyjmuje wpłaty w formie gotówkowej oraz bezgotówkowej (karty kredytowe).

W kasie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie jest możliwość kupna znaków opłaty sądowych.

Dochody budżetowe (np. opłaty kancelaryjne oraz wpisy od kasacji i zażaleń):

NBP Oddział Okręgowy w Szczecinie

90 1010 1599 0523 6022 3100 0000

Sumy na zlecenie (np. wpłaty zaliczek wnoszone przez strony tytułem wynagrodzenia dla biegłych, tłumaczy w postępowaniu prowadzonym na podstawie kodeksu postępowania cywilnego):

NBP Oddział Okręgowy w Szczecinie

30 1010 1599 0523 6013 9800 0000

Sumy depozytowe (np. wpłaty z tytułu poręczeń majątkowych):

Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa

03 1130 1017 0021 1002 2890 0004

Płatności dokonywane z zagranicy

Dochody budżetowe (np. opłaty kancelaryjne oraz wpisy od kasacji i zażaleń):

NBP Oddział Okręgowy w Szczecinie

BIC/SWIFT: NBPLPLPW

IBAN: PL 90 1010 1599 0523 6022 3100 0000

Sumy na zlecenie (np. wpłaty zaliczek wnoszone przez strony tytułem wynagrodzenia dla biegłych, tłumaczy w postępowaniu prowadzonym na podstawie kodeksu postępowania cywilnego):

NBP Oddział Okręgowy w Szczecinie

BIC/SWIFT: NBPLPLPW

IBAN: PL 30 1010 1599 0523 6013 9800 0000

Sumy depozytowe (np. wpłaty z tytułu poręczeń majątkowych):

Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa

BIC/SWIFT: GOSKPLPW

IBAN: PL 031130 1017 0021 1002 28900004

 

Rejestr zmian dla: Rachunki Bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Izabela Jędrzejczak
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2023-06-22 11:12:13
Publikacja w dniu:
2023-06-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Jacek Dąbrzalski
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2021-02-19 15:09:20
Publikacja w dniu:
2021-02-19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Dagmara Kosowska-Drąg
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2018-05-09 14:32:03
Publikacja w dniu:
2021-02-19
Zmiany:
Podejrzyj