Podstawa Prawna

Status prawny:

Sąd Apelacyjny w Szczecinie jest państwową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Utworzony został z dniem 1 stycznia 2005 r. na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2003 roku (Dz.U. nr 220, poz. 2187)

Tryb działania i organizacja:

Sąd Apelacyjny w Szczecinie działa na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 52 ze zm.), na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1141) oraz na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z 2019 r. poz. 138 ze zm.).

Rejestr zmian dla: Podstawa Prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Jacek Dąbrzalski
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2021-02-19 11:16:38
Publikacja w dniu:
2021-02-19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Jacek Dąbrzalski
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2021-02-19 11:15:38
Publikacja w dniu:
2021-02-19
Zmiany:
Podejrzyj