Udostępnianie informacji publicznej

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U.2022 r., poz. 902).

Udostępnienie informacji publicznej w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie następuje:

  • przez ogłoszenie na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, pełniącej rolę Biuletynu Informacji Publicznej; dotyczy to także ogłoszeń publikowanych w Portalu Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Szczecinie dostępnego pod adresem: http://orzeczenia.szczecin.sa.gov.pl/
  • na wniosek zainteresowanego, jeżeli informacja publiczna, nie została udostępniona na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można:

  • przesłać na adres Sądu Apelacyjnego w Szczecinie: ul. Mickiewicza 163, 71-165 Szczecin;
  • przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: informacja@szczecin.sa.gov.pl;
  • złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta: ul. Mickiewicza 163, 71-165 Szczecin (parter): poniedziałek: 7:30 – 15:30, wtorek - piątek 7:30 – 14:30;
  • przesłać faksem na numer: 091 48 49 408;
  • przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP: /m2d0kt35cs/SkrytkaESP

Rejestr zmian dla: Udostępnianie informacji publicznej

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Plichta
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2023-07-03 15:21:34
Publikacja w dniu:
2023-07-03
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Jacek Dąbrzalski
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2023-03-03 11:20:57
Publikacja w dniu:
2023-03-03
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Górska
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2023-03-03 11:14:44
Publikacja w dniu:
2023-03-03
Zmiany:
Podejrzyj