Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator do spraw dostępności

Koordynator dostępności odpowiada za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez sądy obszaru apelacji szczecińskiej oraz monitorowanie zapewnienia przez sądy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w apelacji szczecińskiej

Zadania Koordynatora dostępności:

  1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez sądy obszaru apelacji szczecińskiej.
  2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 j.t.).
  3. Monitorowanie działalności sądów obszaru apelacji szczecińskiej w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  4. Przedstawianie Dyrektorowi Sądu Apelacyjnego bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.
  5. Sporządzanie raportu zbiorczego o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe

Koordynator do spraw dostępności dla obszaru apelacji szczecińskiej:

Dorota Walter - Specjalista ds. planowania i analiz w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

tel.: 91 48 49 570

Rejestr zmian dla: Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Izabela Jędrzejczak
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2024-05-14 15:06:17
Publikacja w dniu:
2024-05-14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Monika Danielak
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2023-09-25 13:42:35
Publikacja w dniu:
2023-09-25
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Bartosz Spychalski
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2021-04-02 13:05:55
Publikacja w dniu:
2021-04-02
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Jacek Dąbrzalski
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2021-02-21 16:04:45
Publikacja w dniu:
2021-02-21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Dagmara Kosowska-Drąg
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2020-10-01 15:06:56
Publikacja w dniu:
2020-10-01
Zmiany:
Podejrzyj