Wykonanie konserwacji bieżącej w budynkach Sądu Apelacyjnego w Szczecinie oraz ich otoczenia

Uwaga

Informacja o prowadzeniu postępowań z zachowaniem elektronicznej komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami.

Zamawiający, Sąd Apelacyjny w Szczecinie informuje, że od dnia 1.08.2022 r., postępowania o udzielenie zamówień publicznych, o wartości równej lub przekraczającej wartość 130 000 zł, odbywają się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c54e5e35-383e-11ef-880f-0e435a8a43bc

Oznaczenie postępowania:

PAI.261.5.TP.2024

Numer ogłoszenia:

2024/BZP 00395553/01

Tryb:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Termin składania ofert:

18 lipca 2024, godz 10:00

Rejestr zmian dla: Wykonanie konserwacji bieżącej w budynkach Sądu Apelacyjnego w Szczecinie oraz ich otoczenia

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Dagmara Babska
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2024-07-04 08:24:02
Publikacja w dniu:
2024-07-04
Zmiany:
Podejrzyj