Wykaz sprzętu zbędnego.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. „w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami majątku ruchomego Skarbu Państwa” (Dz.U.2022.998 t.j.) Sąd Apelacyjny w Szczecinie planuje sprzedać wymienione składniki majątku ruchomego (dotyczy pozycji od 3 do 8) w drodze przetargu nieograniczonego, natomiast dwa urządzenia druku masowego Canon 115 i Canon 130 (pozycje 1 i 2) nieodpłatnie przekazać do Sądu Apelacyjnego w Katowicach na podstawie §7 ust. 2a rozporządzenia bez próby wcześniejszej sprzedaży, gdyż przemawia za tym interes publiczny.

Rejestr zmian dla: Wykaz sprzętu zbędnego.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Monika Danielak
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2023-05-22 13:58:22
Publikacja w dniu:
2023-05-22
Zmiany:
Podejrzyj