Uchylenie zarządzenia Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

A-021-17/22

Zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 28 marca 2022 roku nr A-021-17/22 uchylające zarządzenie w sprawie funkcjonowania sądu, w tym sposobu organizacji rozpraw, posiedzeń i innych czynności procesowych w okresie od dnia 11 marca 2022 roku do odwołania

Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 6 i § 31 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości – Regulamin urzędowania sądów powszechnych, w zw. z art. 207 § 2 ustawy Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 t.j.) i ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 z dnia 14 maja 2020 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 25 marca 2022 roku (Dz.U. z 2022 r. poz. 679)

zarządzamy, co następuje:

§ 1

Uchylamy zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 11 marca 2022 roku nr A-021-15/22.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie - Beata Górska

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Szczecinie - Dagmara Kosowska-Drąg

Rejestr zmian dla: Uchylenie zarządzenia Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Mateusz Kiernożycki
Opublikował:
Mateusz Kiernożycki
Dokument z dnia:
2022-03-28 14:56:39
Publikacja w dniu:
2022-03-28
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Mateusz Kiernożycki
Opublikował:
Mateusz Kiernożycki
Dokument z dnia:
2022-03-28 14:45:58
Publikacja w dniu:
2022-03-28
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Mateusz Kiernożycki
Opublikował:
Mateusz Kiernożycki
Dokument z dnia:
2022-03-28 14:41:58
Publikacja w dniu:
2022-03-28
Zmiany:
Podejrzyj