Komunikat o zmianach organizacyjnych w zakresie zapewnienia obsługi informatycznej w sądach

Zgodnie z Ustawą z dnia 07 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1860) od 1 stycznia 2024 r. Dyrektor Sądu Apelacyjnego odpowiada za zadania z zakresu informatyzacji sądownictwa oraz obsługi informatycznej sądów nie tylko w swoim sądzie, lecz na obszarze całej apelacji.

Pracownicy sądów wykonujący zadania z zakresu informatyzacji sądownictwa oraz obsługi informatycznej sądów zatrudnieni w sądach okręgowych i sądach rejonowych działających na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Szczecinie od 1 stycznia 2024 r. stają się pracownikami wykonującymi zadania z zakresu informatyzacji sądownictwa oraz obsługi informatycznej sądów zatrudnionymi w I Oddziale Informatycznym Sądu Apelacyjnego w Szczecinie i zachowują ciągłość pracy. Miejsce wykonywania obowiązków służbowych nie ulega zmianie.

W związku z centralizacją służb informatycznych w ramach I Oddziału Informatycznego Sądu Apelacyjnego w Szczecinie od 1 stycznia 2024 r. funkcjonować będą sekcje, utworzone Zarządzeniem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie o numerze A-021-101/23 z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie utworzenia sekcji w I Oddziale Informatycznym Sądu Apelacyjnego w Szczecinie:

  1. Sekcja Utrzymania Infrastruktury,
  2. Sekcja Utrzymania Aplikacji i Usług,
  3. Sekcja ds. Cyberbezpieczeństwa,
  4. Sekcja Wsparcia Użytkowników,
  5. Sekcja Serwisu,
  6. Sekcja ds. Obsługi Oddziału Informatycznego.

Rejestr zmian dla: Komunikat o zmianach organizacyjnych w zakresie zapewnienia obsługi informatycznej w sądach

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Monika Danielak
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2023-12-21 10:29:01
Publikacja w dniu:
2023-12-21
Zmiany:
Podejrzyj