Dostawa wraz z montażem agregatu prądotwórczego obudowanego do awaryjnego zasilania w energię elektryczną budynku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie położonego przy ulicy Mickiewicza 163

Uwaga

Informacja o prowadzeniu postępowań z zachowaniem elektronicznej komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami.

Zamawiający, Sąd Apelacyjny w Szczecinie informuje, że od dnia 1.08.2022 r., postępowania o udzielenie zamówień publicznych, o wartości równej lub przekraczającej wartość 130 000 zł, odbywają się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-05a57a0e-8227-11ee-9aa3-96d3b4440790

Nazwa:

Dostawa wraz z montażem agregatu prądotwórczego obudowanego do awaryjnego zasilania w energię elektryczną budynku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie położonego przy ulicy Mickiewicza 163

Oznaczenie postępowania:

PAI 2701/8/TP/2023

Numer ogłoszenia:

2023/BZP 00493710

Tryb:

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert:


23 listopada 2023, godz 10:00

Rejestr zmian dla: Dostawa wraz z montażem agregatu prądotwórczego obudowanego do awaryjnego zasilania w energię elektryczną budynku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie położonego przy ulicy Mickiewicza 163

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Monika Danielak
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2023-11-17 15:46:25
Publikacja w dniu:
2023-11-17
Zmiany:
Podejrzyj