Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowiska asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

  Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, na podstawie art. 155 § 2a oraz art. 155a § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.) oraz § 2, 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1228) ogłasza nabór na 2 stanowiska asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 163.

  Czytajwięcejo:
 • Obsługa serwisowo-materiałowa w zakresie utrzymania w pełnej sprawności technicznej i użytkowej systemów druku masowego

  Obsługa serwisowo-materiałowa w zakresie utrzymania w pełnej sprawności technicznej i użytkowej systemów druku masowego będących na wyposażeniu Centrum Obsługi Druku w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

  Czytajwięcejo:
 • Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej 2...

  Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania "Wykonanie remontu parkingu i drogi dojazdowej do budynków 53 i 77 wraz z wymianą sieci wodnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej Sądu Apelacyjnego w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 163 (działki nr: 1/30)."

  Czytajwięcejo:
 • Oświadczenia majątkowe komorników

  Stosownie do treści art. 32 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych (Dz. U. 2018, poz. 771 ) jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych komorników są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej.
  Publikacji nie podlegają oświadczenia majątkowe, co do których, na wniosek komornika, wydano decyzję o objęciu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności "zastrzeżone".

  Stosownie do art. 32 ust. 7 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych, anonimizacji (poprzez zakreślenie czarną kreską) uległy dane, które bezpośrednio lub pośrednio wskazywały na dane adresowe komorników sądowych, dane dotyczące informacji o miejscu położenia nieruchomości, a także informacje umożliwiające identyfikację ruchomości.

  Anonimizacji uległy daty urodzenia, również dane dotyczące osób trzecich. Złożenie dwóch oświadczeń o stanie majątkowym przez jedną osobę wynika z faktu, że komornicy sądowi zobowiązani są do złożenia takiego oświadczenia na koniec roku kalendarzowego, jak również na dzień powołania na stanowisko komornika albo na dzień zwolnienia stanowiska komornika.

  Czytajwięcejo:

Galerie zdjęć