Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Ogłoszenie o dialogu technicznym

  Sąd Apelacyjny w Szczecinie ogłasza dialog techniczny, którego przedmiotem będzie uzyskanie przez Zapraszającego informacji i doradztwa w związku z planami przeprowadzenia postępowania na „Dostawę serwerów i urządzeń sieciowych na rzecz sądów powszechnych apelacji szczecińskiej”.

  Czytajwięcejo:
 • Oświadczenia majątkowe komorników

  Stosownie do treści art. 32 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych (Dz. U. 2018, poz. 771 ) jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych komorników są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej.
  Publikacji nie podlegają oświadczenia majątkowe, co do których, na wniosek komornika, wydano decyzję o objęciu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności "zastrzeżone".

  Stosownie do art. 32 ust. 7 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych, anonimizacji (poprzez zakreślenie czarną kreską) uległy dane, które bezpośrednio lub pośrednio wskazywały na dane adresowe komorników sądowych, dane dotyczące informacji o miejscu położenia nieruchomości, a także informacje umożliwiające identyfikację ruchomości.

  Anonimizacji uległy daty urodzenia, również dane dotyczące osób trzecich. Złożenie dwóch oświadczeń o stanie majątkowym przez jedną osobę wynika z faktu, że komornicy sądowi zobowiązani są do złożenia takiego oświadczenia na koniec roku kalendarzowego, jak również na dzień powołania na stanowisko komornika albo na dzień zwolnienia stanowiska komornika.

  Czytajwięcejo:
 • Obwieszczenie o wolnym stanowisku sędziowskim w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

  Uprzejmie informuję, że w Monitorze Polskim z dnia 15 lipca 2020 r., poz. 622, ukazało się obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich, w tym o 1 wolnym stanowisku sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie.

  Czytajwięcejo:
 • Sukcesywne dostawy materiałów biurowych na rzecz sądów powszechnych apelacji szczecińskiej

  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów biurowych na rzecz sądów apelacji szczecińskiej. Realizacja dostaw odbywać się będzie w formie dostaw częściowych, na podstawie zamówień składanych przez jednostki sądownictwa - SPiA 2701/4/PN/2020

  Czytajwięcejo:
 • Konkurs na najem lokalu w celu prowadzenia bufetu gastronomicznego

  Sąd Apelacyjny w Szczecinie ogłasza konkurs ofert na: "Najem lokalu w celu prowadzenia bufetu gastronomicznego w budynku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 163."

  Czytajwięcejo:

Galerie zdjęć