Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Ogłoszenie o konkursie na stanowiska urzędnika – inspektora - 5 etatów

  Sąd apelacyjny w Szczecinie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko urzędnika – inspektora – 5 etatów (umowy na czas określony w celu zastępowania długotrwale nieobecnych pracowników) w II Oddziale Informatycznym w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

  Oznaczenie konkursu: Kd. 1120 - 9/19

  Czytajwięcejo:
 • Oświadczenia majątkowe komorników

  Stosownie do treści art. 32 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych (Dz. U. 2018, poz. 771 ) jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych komorników są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej.
  Publikacji nie podlegają oświadczenia majątkowe, co do których, na wniosek komornika, wydano decyzję o objęciu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności "zastrzeżone".

  Stosownie do art. 32 ust. 7 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych, anonimizacji (poprzez zakreślenie czarną kreską) uległy dane, które bezpośrednio lub pośrednio wskazywały na dane adresowe komorników sądowych, dane dotyczące informacji o miejscu położenia nieruchomości, a także informacje umożliwiające identyfikację ruchomości.

  Anonimizacji uległy daty urodzenia, również dane dotyczące osób trzecich. Złożenie dwóch oświadczeń o stanie majątkowym przez jedną osobę wynika z faktu, że komornicy sądowi zobowiązani są do złożenia takiego oświadczenia na koniec roku kalendarzowego, jak również na dzień powołania na stanowisko komornika albo na dzień zwolnienia stanowiska komornika.

  Czytajwięcejo:
 • Remont pokoi gościnnych w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 163

  Remont pokoi gościnnych w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 163 - ZP/5/PN/2019

  Czytajwięcejo:

Galerie zdjęć