Osoby funkcyjne

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego

Powołany jest jako oskarżyciel dyscyplinarny w zakresie przewidzianym ustawą z dnia 27 lipca 2001 r.  Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Funkcję tą pełni Sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie Monika Rzepiejewska.

Rzecznik Prasowy Sądu Apelacyjnego

Ma za zadanie ułatwić przedstawicielom środków masowego przekazu dostęp do informacji w sprawach będących przedmiotem zainteresowania mediów, a w razie potrzeby formułuje komunikaty związane z pracą sądów obszaru apelacji.

  • Obowiązki rzecznika prasowego pełni Pan Sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie del. do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Robert Bury.

Inspektor do spraw obronnych

Realizuje zadania Prezesa Sądu Apelacyjnego w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i innych ustaw.

Funkcję tą pełni Pan Piotr Siemiński.

Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Realizuje zadania w zakresie ochrony informacji niejawnych określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych i innych ustawach.

Funkcję tę pełni Pan Piotr Siemiński

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych realizuje zadania w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Funkcję tę pełni Pani Emilia Biegańska.

Audytor wewnętrzny

Funkcję tę pełni Pan Waldemar Orłowski.

Rejestr zmian dla: Osoby funkcyjne

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Plichta
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2023-09-29 11:42:51
Publikacja w dniu:
2023-09-29
Zmiany:
Podejrzyj