Oddział Administracyjny

Kierownik Oddziału:

Agnieszka Plichta

Tel.: 91 48 49 480

Pokój: 207

Do zakresu działalności Oddziału Administracyjnego Sądu Apelacyjnego w Szczecinie należy:

 1. prowadzenie sekretariatu prezesa i wiceprezesa,
 2. sprawy organizacyjne sądu,
 3. nadzór nad sprawami organizacyjnymi jednostek podległych,
 4. zapewnienie prawidłowego obiegu korespondencji,
 5. prowadzenie biura podawczego,
 6. nadzór nad biurem obsługi interesanta,
 7. nadzór nad archiwum zakładowym,
 8. sprawy organizacyjne komorników sądowych, asesorów sądowych oraz notariuszy,
 9. sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych z zakresu działania notariuszy,
 10. prowadzenie list adwokatów i radców prawnych w celu zapewnienia oskarżonemu/nieletniemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu,
 11. sprawy związane ze szkoleniami sędziów i urzędników sądowych,
 12. sprawy związane z udostępnianiem informacji publicznych,
 13. sprawy socjalno-bytowe pracowników.

Rejestr zmian dla: Oddział Administracyjny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Izabela Jędrzejczak
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2023-09-26 15:19:58
Publikacja w dniu:
2023-09-26
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Izabela Jędrzejczak
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2022-04-26 11:39:53
Publikacja w dniu:
2022-04-26
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Edyta Buczkowska-Żuk
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2019-08-01
Publikacja w dniu:
2019-08-01
Opis zmiany:
Aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Janusz Jaromin
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2009-09-24
Publikacja w dniu:
2009-09-24
Opis zmiany:
b/d