Oddział planowania, analiz i inwestycji

Kierownik Oddziału:

Krzysztof Taźbierski

Tel.: 91 48 49 514

Fax: 91 48 49 512

Pokój: 1B

Oddział planowania, analiz i inwestycji zajmuje się sporządzaniem planów finansowych sądów powszechnych obszaru apelacji szczecińskiej, opracowywaniem harmonogramów realizacji dochodów i wydatków, wykonywaniem dyspozycji środkami pieniężnymi, sporządzaniem sprawozdań budżetowych i statystycznych, analizowaniem wykonania budżetu sądów, sprawowaniem kontroli realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa oraz sprawowaniem nadzoru nad prowadzonymi na obszarze apelacji szczecińskiej inwestycjami.

Rejestr zmian dla: Oddział planowania, analiz i inwestycji

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Monika Danielak
Opublikował:
Mateusz Kiernożycki
Dokument z dnia:
2024-04-03 10:03:44
Publikacja w dniu:
2024-04-03
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Mateusz Kiernożycki
Opublikował:
Mateusz Kiernożycki
Dokument z dnia:
2023-08-14 07:47:32
Publikacja w dniu:
2023-08-14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Izabela Jędrzejczak
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2023-05-09 11:23:55
Publikacja w dniu:
2023-05-09
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Izabela Jędrzejczak
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2022-01-17 11:42:24
Publikacja w dniu:
2022-01-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Dagmara Kosowska-Drąg
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2016-04-22
Publikacja w dniu:
2016-04-22
Opis zmiany:
Uaktualnienie informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Roman Bilski
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2013-10-18
Publikacja w dniu:
2013-10-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Roman Bilski
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2013-10-10
Publikacja w dniu:
2013-10-10
Opis zmiany:
b/d