Kolegium

 Przewodniczący:

 • SSA Maciej Żelazowski - Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Członkowie:

 • SSO Kamil Jarocki - Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim
 • SSO Waldemar Katzig - wykonujący funkcję Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie
 • SSO Piotr Szarek - Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie

kompetencje:

 1. wyraża opinię w sprawie podziału czynności, który obejmuje:
  • decyzje w przedmiocie przydziału sędziów i referendarzy sądowych do wydziałów sądu oraz zakresu ich obowiązków,
  • określenie zasady przydziału spraw poszczególnym sędziom i referendarzom sądowym chyba, że zasady te określają przepisy odrębne,
  • określenie zasady zastępstw sędziów i referendarzy sądowych,
 2. rozpoznaje odwołanie sędziego w sprawie zmiany podziału czynności skutkującego zmianą jego obowiązków, w szczególności przeniesieniem do innego wydziału sądu i podejmuje uchwałę uwzględniającą albo oddalającą to odwołanie,
 3. wyraża opinię o kandydacie na wiceprezesa sądu,
 4. wyraża opinię o kandydacie do pełnienia funkcji przewodniczącego wydziału,
 5. wyraża opinię o kandydatach do pełnienia w sądzie apelacyjnym funkcji kierownika szkolenia oraz funkcji lub stanowiska rzecznika prasowego oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tych funkcji,
 6. wyraża opinię o kandydatach do pełnienia funkcji wizytatora w sądzie okręgowym oraz apelacyjnym,
 7. wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia funkcji przed upływem kadencji,
 8. rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sędziów,
 9. wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów,
 10. wyraża opinię o kandydacie na wolne stanowisko sędziego sądu apelacyjnego albo sędziego sądu okręgowego,
 11. występuje z wnioskiem w sprawie przeniesienia sędziego w stan spoczynku,
 12. wyraża zgodę na delegację sędziego sądu okręgowego do sądu apelacyjnego oraz zgodę na delegowanie sędziego sądu apelacyjnego do innych sądów,
 13. rozpatruje odwołania od rozstrzygnięcia prezesa sądu apelacyjnego odmawiającego zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez sędziego,
 14. występuje z wnioskiem o przyznanie jednorazowego odszkodowania sędziemu w przypadku uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową,
 15. dokonuje analizy danych zawartych w oświadczeniach o stanie majątkowym sędziów, referendarzy sądowych i komorników,
 16. wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów naruszających zasady etyki,
 17. wybiera zastępcę rzecznika dyscyplinarnego,
 18. występuje z wnioskiem do rzecznika dyscyplinarnego o podjęcie czynności dyscyplinarnych,
 19. wyraża opinię o projekcie planu finansowego,
 20. wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości,
 21. opiniuje wnioski o przyznanie pomocy finansowej dla sędziów na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.

 

Rejestr zmian dla: Kolegium

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Izabela Jędrzejczak
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2024-06-04 12:58:38
Publikacja w dniu:
2024-06-04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Izabela Jędrzejczak
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2024-01-23 11:21:51
Publikacja w dniu:
2024-01-23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Plichta
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2024-01-23 09:31:31
Publikacja w dniu:
2024-01-23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Plichta
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2023-09-29 11:51:09
Publikacja w dniu:
2023-09-29
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Jacek Dąbrzalski
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2021-02-19 11:43:30
Publikacja w dniu:
2021-02-19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Mateusz Kiernożycki
Opublikował:
Mateusz Kiernożycki
Dokument z dnia:
2020-07-03 10:30:03
Publikacja w dniu:
2020-07-03
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Górska
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2018-10-01
Publikacja w dniu:
2018-10-01
Opis zmiany:
Aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Maciej Żelazowski
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2017-01-27
Publikacja w dniu:
2017-01-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Janusz Jaromin
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2012-08-27
Publikacja w dniu:
2012-08-27
Opis zmiany:
b/d