SOS dla Rodziny - bezpłatna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Logo Stowarzyszenia SOS dla Rodziny

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie "SOS dla Rodziny" w Szczecinie w roku 2020 kontynuuje realizację zadań w zakresie udzielania bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom i osobom im najbliższym. Działania pomocowe finansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości prowadzone są w ramach Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Szczecinie oraz w Lokalnych Punktach Pomocy mieszczących się w powiatach Okręgu Szczecińskiego.

Pomoc z Funduszu Sprawiedliwości obejmuje bezpłatną pomoc psychologiczną, prawną, mediacje oraz pomoc materialną.

W/w jednostki świadczące pomoc:

 • Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Szczecinie, ul. Energetyków 10, Szczecin, dyżury osobiste w poniedziałki w godz. 8:00-20:00, wtorek-piątek w godzinach 8:00-18:00, w soboty w godz. 8:00-12:00, tel. 663 - 606 - 609,
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Policach, działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kamieniu Pomorskim, działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim,
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łobzie, działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie,
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gryfinie, działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie,
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Goleniowie, działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Goleniowie,
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Stargardzie, działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie,
 • Lokalny Punkcie Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Choszcznie, działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie,
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gryficach, działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryficach,
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Pyrzycach, działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach,
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Myśliborzu, działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Myśliborzu,
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Świnoujściu, działający przy Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Świnoujście;

W związku z powyższym bardzo prosimy o rozpowszechnianie informacji na temat możliwości pomocowych Ośrodka, co z pewnością będzie miało pozytywny wpływ na proces wspierania osób potrzebujących pomocy. W załączeniu przesyłamy szczegółowe informacje dotyczące pracy Ośrodka i Punktów Lokalnych oraz zakresu pomocy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt bezpośrednio z Ośrodkiem Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Szczecinie, pod nr tel. 663 - 606 - 609.

Dziękujemy za dotychczasową pomoc, współpracę, a także mamy nadzieję na dalsze, wspólne działania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W załączeniu:

 1. Schemat współpracy między Instytucją a Ośrodkiem Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Stowarzyszenia SOS dla Rodziny.
 2. Informacje dotyczące pomocy świadczonej przez Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Punkty Lokalne.

Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób Im najbliższych świadczona przez Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Punkty Lokalne ze środków Funduszu Sprawiedliwości w latach 2019-2021 Dla kogo:

 1. Osoby pokrzywdzone przestępstwem i bliscy tych osób, dotyczy każdego rodzaju przestępstwa, w tym przemocy w rodzinie, niealimentacji, wypadków komunikacyjnych, podbić, przestępstw seksualnych, oszustw i innych. Co do zasady pomocy nie udziela się jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa lub wystąpienia jego skutków upłynął okres dłuższy niż 5 lat. Jednak w uzasadnionych wypadkach pomoc może być udzielona także jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa minęło 5 lat - szczególnie jeżeli następstwa przestępstwa są nadal odczuwalne (np. w wyniku przestępstwa seksualnego lub wypadku komunikacyjnego)
 2. Świadkom przestępstw i osobom im najbliższym, dotyczy zarówno osób które zostały wezwane w charakterze świadka przez prokuratora, policję lub sąd w charakterze świadka, jak i osób które nie posiadają takiego wezwania, a były świadkami przestępstwa i z tego powodu potrzebują wsparcia i porady.

Pomoc jest świadczona wszystkim mieszkańcom woj. zachodniopomorskiego. W uzasadnionych przypadkach udzielamy też pomocy pokrzywdzonym z całego kraju, a także za granicą.

Jaki cel:

Pomoc świadczona ze strony Ośrodka ma na celu łagodzenie skutków przestępstwa (skutków psychologicznych, materialnych, społecznych), ochronę przed wtórną wiktymizacją, pomoc w trakcie procedur prawnych, oraz inne. Ośrodek podejmuje współpracę z organami ścigania, wymiarem sprawiedliwości, pomocą społeczną i innymi instytucjami.

Pomoc jest świadczona bez względu na miejsce zamieszkania pokrzywdzonego, bez względu na kryterium dochodowe

Pomoc jaką świadczymy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższym:

 • Psychologiczna (interwencja kryzysowa, poradnictwo psychologiczne) dla dzieci i dorosłych
 • Psychoterapeutyczna dla dzieci i dorosłych
 • Konsultacje z psychiatrą
 • Prawna (adwokat, komornik, radca prawny)
 • Mediacje
 • Organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza, tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej lub psychologicznej
 • Schronienie z zasobów Ośrodka (w Szczecinie i w Policach)
 • Materialna w zakresie mi.n. finansowania kosztów tłumaczenia, leczenia, edukacji, szkoleń, przejazdów, zorganizowanego wyjazdu małoletniego, dofinansowanie do czynszu, bony żywnościowe oraz bony na zakup odzieży i środków czystości i higieny osobistej, inne

Pomoc jaką świadczymy dla świadków przestępstw i osób im najbliższym:

 • pomoc psychologiczna
 • o organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej lub psychologicznej

Gdzie:

 • Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Stowarzyszenia SOS dla Rodziny w Szczecinie, ul. Energetyków 10, Tel.663 606 609 - Dyżur osobisty: poniedziałki 8:00-20:00; wtorek-piątek 8:00-18:00, sobota 8:00-12:00
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwemw Kamieniu Pomorskim - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi nie w Kamieniu Pomorskim,
 • Lokal ny Pun kt Po mocy Osobom Po krzywdzonym Przestęp stwem w Ło bzi e - Po wi atowe Centrum Po mocy Rodzi nie,
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Po krzywdzonym Przestępstwem w Gryfinie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie,
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwemw Policach - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwemw Goleniowie-Ośrodek Po mocy Społecznej w Goleniowie,
 • Lokalny PunktPomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwemw Stargardzie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie,
 • Lokalny Punkt Po mocy Osobom Po krzywdzonym Przestępstwem w Choszcznie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie,,
 • Lokalny Punkcie Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gryficach-Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Pyrzycach - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach,
 • Lokalny PunktPomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwemw Myśliborzu-Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu
 • Lokalnym Punkcie Po mocy Osobom Po krzywdzonym Przestępstwem wświnoujściu, Urząd miasta Świnoujście WydziałZd rowia

Informacje i zapisy: tel. 663 606 609, telefon czynny całą dobę

Rejestr zmian dla: SOS dla Rodziny - bezpłatna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Edyta Buczkowska-Żuk
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2020-04-02
Publikacja w dniu:
2020-04-02
Opis zmiany:
b/d