SOS dla Rodziny - bezpłatna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Logo Stowarzyszenia SOS dla Rodziny

Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych świadczona przez Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Punkty Lokalne ze środków Funduszu Sprawiedliwości w latach 2022-2025

Dla kogo:
 1. Osoby pokrzywdzone przestępstwem i bliscy tych osób, dotyczy każdego rodzaju przestępstwa, w tym przemocy w rodzinie, niealimentacji, wypadków komunikacyjnych, podbić, przestępstw seksualnych, oszustw i innych. Co do zasady pomocy nie udziela się, jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa lub wystąpienia jego skutków upłynął okres dłuższy niż 5 lat. Jednak w uzasadnionych wypadkach pomoc może być udzielona także jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa minęło 5 lat – szczególnie jeżeli następstwa przestępstwa są nadal odczuwalne (np. w wyniku przestępstwa seksualnego lub wypadku komunikacyjnego).
 2. Świadkom przestępstw i osobom im najbliższym, dotyczy zarówno osób, które zostały wezwane w charakterze świadka przez prokuratora, policję lub sąd w charakterze świadka, jak i osób, które nie posiadają takiego wezwania, a były świadkami przestępstwa i z tego powodu potrzebują wsparcia i porady.
Jaki cel:

Pomoc świadczona ze strony Ośrodka ma na celu łagodzenie skutków przestępstwa (skutków psychologicznych, materialnych, społecznych), ochronę przed wtórną wiktymizacją, pomoc w trakcie procedur prawnych, oraz inne. Ośrodek podejmuje współpracę z organami ścigania, wymiarem sprawiedliwości, pomocą społeczną i innymi instytucjami.

Pomoc jest świadczona bez względu na miejsce zamieszkania pokrzywdzonego, bez względu na kryterium dochodowe

Pomoc jaką świadczymy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższym:
 • Psychologiczna (interwencja kryzysowa, poradnictwo psychologiczne) dla dzieci i dorosłych
 • Psychoterapeutyczna dla dzieci i dorosłych
 • Konsultacje z psychiatrą
 • Prawna (adwokat, komornik, radca prawny)
 • Mediacje
 • Organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza, tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej lub psychologicznej
 • Materialna:
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, wyrobów medycznych,
 • pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych,
 • pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych,
 • organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych (w tym media),
 • usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem,
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu,
 • pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobiste,
 • finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego,
 • finansowanie kosztów wyjazdu: a) osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę, b) uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje,
 • finansowanie robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.),
 • zakup urządzeń i wyposażenia,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie specjalistyczne i biurowe).
Pomoc jaką świadczymy dla świadków przestępstw i osób im najbliższym:
 • pomoc psychologiczna
 • organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej lub psychologicznej
Miejsca świadczenia pomocy:
 1. Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - Stowarzyszenia SOS dla Rodziny w Szczecinie, ul. Jagiellońska 61, 70-382 Szczecin
  • Tel. 663 606 609
  • Czynny: poniedziałki 8:00-20:00; wtorek-piątek 8:00-18:00, sobota 8:00-13:00;
 2. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kamieniu Pomorskim - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim, ul. Garncarska 4 (Punkt Szkoleniowo-Konsultacyjny); 72-400 Kamień Pomorski
  • Czynny: wtorek: 15:00 - 20:00; środa: 15:00 - 20:00;
 3. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łobzie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Bema 27; 73- 150 Łobez
  • Czynny: poniedziałek: 15:00 - 20:00; wtorek: 15:00 - 20:00;
 4. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gryfinie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, ul. Łużycka 91(pokój 13); 74-100 Gryfino
  • Czynny: poniedziałek: 15:00 - 20:00; wtorek: 15:00 - 20:00;
 5. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Goleniowie - Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie, ul. Wojska Polskiego 28 (pokój 104); 72-100 Goleniów
  • Czynny: wtorek: 15:00 - 20:00; czwartek: 08:00 - 13:00;
 6. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Stargardzie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie, ul. Skarbowa 1 (pokój 19); 73-110 Stargard
  • Czynny: poniedziałek: 14:00 - 19:00; wtorek: 14:00 - 19:00;
 7. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Choszcznie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie, ul. Bolesława Chrobrego 27A (pokój 8); 73-200 Choszczno
  • Czynny: poniedziałek: 15:00 - 20:00; wtorek: 15:00 - 20:00;
 8. Lokalny Punkcie Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gryficach - Urząd Miejski w Gryficach; Plac Zwycięstwa 37/3a; 72-300 Gryfice
  • Czynny: poniedziałek: 15:00 - 20:00; środa: 15:00 - 20:00;
 9. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Myśliborzu- Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu, ul.1-go Maja 19 (pokój 14); 74-300 Myślibórz
  • Czynny: poniedziałek: 08:00 - 13:00; środa 09:00 - 14:00;
 10. Lokalnym Punkcie Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Świnoujściu - Urząd Miasta Świnoujście Wydział Zdrowia, ul. Wojska Polskiego 1/5 (parter Sala Obsługi Interesanta - w tych godzinach pusta); 72-600 Świnoujście
  • Czynny: wtorek: 15:00 - 20:00; czwartek: 15:00 - 20:00.

Informacje i zapisy: tel. 663 606 609

Miejsca świadczenia pomocy:
 1. Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gorzowie Wielkopolskim - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim; ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp.;
  • Tel. 601 420 741
  • Czynny: poniedziałki 13:00-20:00; wtorek-piątek 10:00-17:00, sobota 8:00-13:00;
 2. Lokalny Punktu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Międzyrzeczu - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu; ul. Przemysłowa 2, 66-300 Międzyrzecz
  • Czynny: poniedziałek - wtorek: 15:00 - 20:00;
 3. Lokalny Punktu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Słubicach - Słubickie Centrum Organizacji Pozarządowych (pokój nr 35); ul. Piłsudskiego 3-4; 69-100 Słubice
  • Czynny: poniedziałek: 7:00 - 12:00; środa: 7:00 - 12:00;
 4. Lokalny Punktu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Strzelcach Krajeńskich - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna; ul. Okrężna 14; 66-500 Strzelce Krajeńskie
  • Czynny: poniedziałek: 11:00 - 16:00; piatek: 10:00 - 15:00;
 5. Lokalny Punktu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Sulęcinie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie (pokój nr 5); ul. Daszyńskiego 49, 69-200 Sulęcin
  • Czynny: poniedziałek - wtorek: 15:00 - 20:00;

Informacje i zapisy: tel. 601 420 741

Rejestr zmian dla: SOS dla Rodziny - bezpłatna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Izabela Jędrzejczak
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2022-04-04 13:26:19
Publikacja w dniu:
2022-04-04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Izabela Jędrzejczak
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2022-01-19 14:37:07
Publikacja w dniu:
2022-01-19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Edyta Buczkowska-Żuk
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2020-04-02
Publikacja w dniu:
2020-04-02
Opis zmiany:
b/d