Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

 

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem to jeden z ośrodków wchodzących w skład Ogólnopolskiej Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw. Ośrodek działa na dwóch płaszczyznach: udziela bezpośredniej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz aktywnie uczestniczy w budowaniu Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

 

Bezpłatna oferta dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich bliskich:

 

Każda osoba, która doświadczyła przestępstwa lub zna kogoś, kto znalazł się w takiej sytuacji, uzyska w Ośrodku bezpłatną pomoc:

 • Prawną
 • Psychologiczną
 • Opiekuna osoby pokrzywdzonej przestępstwem - towarzyszenie osobie pokrzywdzonej przestępstwem w sytuacjach związanych z procedurą procesową
 • Opiekuna dziecka pokrzywdzonego przestępstwem - przygotowywanie psychologiczne dziecka do udziału w procedurach prawnych
 • Socjalną:
  1. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych i wyrobów medycznych;
  2. pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową;
  3. pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
  4. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby;
  5. dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności nastąpiła w wyniku przestępstwa;
  6. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw wymienionych w pkt a - d;
  7. pokrywanie kosztów bonów żywnościowych.

 

Dla osób, które nie mogą bezpośrednio skontaktować się z Ośrodkiem uruchomiliśmy możliwość skorzystania z internetowej porady prawnej pod adresem: pomoc@sos.home.pl

 

Adres Ośrodka w Szczecinie: ul. Energetyków 10, 70 - 656 Szczecin; tel. 91 433 03 39
Godziny otwarcia: poniedziałek od 10:00 - 19:00, wtorek, czwartek od 10:00 do 18:00; środa, piątek od 8:00 do 16:00

W celu rozszerzenia dostępu do pomocy uruchomiono Oddziały dysponujące tą samą ofertą bezpłatnej pomocy, prowadzone przez:

 1. Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny w Przecławiu
  Przecław 58, 72-005; tel. 91 311 63 23, 663 606 602
 2. Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny w Dołujach
  Ul. Daniela 32, 72 - 002 Dołuje; tel. 91 433 68 97, 663 606 602
 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie
  Ul. Bema 27, 73 - 150 Łobez; tel. 91 397 68 41
 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
  Ul. Łużycka 91, 74 - 100 Gryfino; tel. 91 40 45 504 wew. 117 pok. nr 4 lub wew. nr tel. 103 pok. nr 2
 5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie
  Ul. Racławicka 13, 75 - 620 Koszalin; tel. 94 714 02 24
 6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu
  Ul. Południowa 10b; tel. 67 387 32 06
 7. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu
  Ul. Dąbrowskiego 4, 72 - 600 Świnoujście; tel. 91 32 25 481 lub 91 32 25 477
 8. Ośrodek Wspierania Rodziny "Dom pod Świerkiem" w Białogardzie
  Ul. Grunwaldzka 49, 78 - 200 Białogard; tel. 94 312 22 57

 

Przejdź do strony Ministerstwa Sprawiedliwości zawierającej listę Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

 

Projekt sfinansowano ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

 

 

Rejestr zmian dla: Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Izabela Jędrzejczak
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2023-02-01 08:03:16
Publikacja w dniu:
2023-02-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Izabela Jędrzejczak
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2023-01-16 14:14:42
Publikacja w dniu:
2023-01-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Izabela Jędrzejczak
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2023-01-16 14:10:59
Publikacja w dniu:
2023-01-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Izabela Jędrzejczak
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2023-01-16 14:10:59
Publikacja w dniu:
2023-01-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Izabela Jędrzejczak
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2023-01-16 14:04:57
Publikacja w dniu:
2023-01-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Izabela Jędrzejczak
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2023-01-16 14:04:42
Publikacja w dniu:
2023-01-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Izabela Jędrzejczak
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2022-01-17 11:24:17
Publikacja w dniu:
2022-01-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Izabela Jędrzejczak
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2022-01-17 11:22:32
Publikacja w dniu:
2022-01-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Izabela Jędrzejczak
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2021-05-05 14:52:58
Publikacja w dniu:
2021-05-05
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Izabela Jędrzejczak
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2021-03-02 07:58:27
Publikacja w dniu:
2021-03-02
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2019-07-09
Publikacja w dniu:
2019-07-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Maciej Żelazowski
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2013-06-12
Publikacja w dniu:
2013-06-12
Opis zmiany:
b/d