Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres skrzynki Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w ePUAP: /m2d0kt35cs/SkrytkaESP

Kliknij aby przejść do Elektronicznej Skrzynki Podawczej na portalu ePUAP

Po kliknięciu w powyższy link należy użyć przycisku "Załatw sprawę" a następnie zalogować się do portalu i w pole "Ustaw/zmień adresata" wpisać "Sąd Apelacyjny w Szczecinie".

Z dniem 1 maja 2008 roku organy władzy publicznej zobowiązane są umożliwić odbiorcom usług certyfikowanych wnoszenie podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako właściwy do spraw informatyzacji udostępnił podmiotom publicznym elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na której mają być umieszczone Elektroniczne Skrzynki Podawcze.

Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwia składanie pism w formie dokumentu elektronicznego jedynie w sprawach, w których stosuje się ustawę z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. - Dz.U.2020.256 ), tj. skarg lub wniosków o udostępnienie informacji publicznej w trybie ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. - Dz.U.2019.1429 ze zm.).

W postępowaniu sądowym przed Sądem Apelacyjnym w Szczecinie pisma wnoszone drogą elektroniczną nie wywołują skutków prawnych, ponieważ nie spełniają warunków pism procesowych określonych w przepisach prawa regulujących procedury sądowe (art. 126 kpc i ark. 119 kpk). W związku z tym, pismo winno być złożone w formie papierowej.

Aby można było złożyć pismo do urzędu konieczne jest posiadanie konta na platformie e-PUAP. Założenie konta na www.epuap.gov.pl jest bezpłatne.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, RTF, ODF
  2. XLS
  3. CSV
  4. TXT
  5. GIF, TIF, BMP, JPG
  6. PDF
  7. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Aby przesłać dokumenty drogą elektroniczną obywatel musi posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny. Kwestie dotyczące tego podpisu regulowane są ustawą o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001, Nr 130 poz. 1450), której realizacja pozostaje w kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Chcąc uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny należy zgłosić się do jednego z kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji, których rejestr dostępny jest na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji.

Rejestr zmian dla: Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Izabela Jędrzejczak
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2023-05-08 09:20:30
Publikacja w dniu:
2023-05-08
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Izabela Jędrzejczak
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2023-05-05 13:21:39
Publikacja w dniu:
2023-05-05
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Plichta
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2020-03-18
Publikacja w dniu:
2020-03-18
Opis zmiany:
Uaktualnienie informacji o podstawach prawnych.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Jacek Dąbrzalski
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2019-05-27
Publikacja w dniu:
2019-05-27
Opis zmiany:
Dodanie informacji o informacji publicznej
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Janusz Jaromin
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2009-09-24
Publikacja w dniu:
2009-09-24
Opis zmiany:
b/d