Informacje

Biuro Obsługi Interesantów w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

Biuro Obsługi Interesantów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie działa od 1 kwietnia 2011 roku.
Biuro mieści się na parterze w pokoju nr 13.

Dane kontaktowe:

Tel.: 91 48 49 487

Tel.: 91 48 49 488

Fax: 91 48 49 486

informacja@szczecin.sa.gov.pl

wydz.karny@szczecin.sa.gov.pl

wydz.pracy@szczecin.sa.gov.pl

 

W związku z wprowadzeniem w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie technicznych środków bezpieczeństwa oraz poprawy jakości świadczonych usług w postaci rejestracji rozmów telefonicznych w systemie nagrywania rozmów i przetwarzaniem przez ten system danych osobowych prosimy o zapoznanie się z informacjami o zasadach przetwarzania danych osobowych w tym systemie zawartymi w Zarządzeniu Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 9 września 2019 r. nr A-021-329/19.

Godziny przyjęć Interesantów:

poniedziałek: 7:30 – 15:30

wtorek - piątek 7:30 – 14:30

Przejdź do formularzy

Do zadań Biura Obsługi Interesantów należy w szczególności:

  1. informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu, kosztach sądowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu, rodzajach środków zaskarżenia i terminach do ich wniesienia, o terminach i miejscach rozpraw,
  2. udostępnianie list kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych i niektórych instytucji pozasądowych,
  3. informowanie o wydziałach w sądzie, ich właściwości i lokalizacji, podawanie numerów telefonów i godzin urzędowania oraz adresów innych sądów, kierowanie do właściwych sal rozpraw,
  4. udzielanie informacji o toku postępowania na podstawie systemu informatycznego bez wglądu do akt,
  5. przyjmowanie wniosków o wydanie odpisu orzeczenia,
  6. udostępnianie akt do przeglądania stronom i osobom uprawnionym.
  7. Czytelnia akt jest miejscem przeglądania akt dla uprawnionych osób - dla stron postępowania oraz pełnomocników.
  8. Organizację i sposób działania Biura Obsługi Interesantów i czytelni akt określa regulamin

Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym o ochronie danych osobowych

Widok Biura Obsługi Interesantów

Rejestr zmian dla: Informacje

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Mateusz Kiernożycki
Opublikował:
Mateusz Kiernożycki
Dokument z dnia:
2022-11-10 12:51:52
Publikacja w dniu:
2022-11-10
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Mateusz Kiernożycki
Opublikował:
Mateusz Kiernożycki
Dokument z dnia:
2022-10-25 12:41:25
Publikacja w dniu:
2022-10-25
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Mateusz Kiernożycki
Opublikował:
Mateusz Kiernożycki
Dokument z dnia:
2022-10-25 12:40:52
Publikacja w dniu:
2022-10-25
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Jacek Dąbrzalski
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2021-11-25 12:51:23
Publikacja w dniu:
2021-11-25
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Górska
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2020-10-12 15:02:28
Publikacja w dniu:
2020-10-12
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mateusz Kiernożycki
Dokument z dnia:
2020-03-13
Publikacja w dniu:
2020-03-13
Opis zmiany:
Dodanie adresów e-mail sekretariatów wydziałów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2019-09-11
Publikacja w dniu:
2019-09-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Maciej Żelazowski
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2017-10-31
Publikacja w dniu:
2017-10-31
Opis zmiany:
Uaktualnienie informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Ryszard Iwankiewicz
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2011-03-29
Publikacja w dniu:
2011-03-29
Opis zmiany:
b/d