Komunikaty

Artykuły

 • Uchwała nr 1 zebrania sędziów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 11 stycznia 2018 r.

  11-01-2018

  Sędziowie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie przekazują wyrazy wsparcia i szacunku Panu Sędziemu Maciejowi Żelazowskiemu odwołanemu arbitralną i pozamerytoryczną decyzją Ministra Sprawiedliwości z funkcji Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

  Czytajwięcejo:
 • Powołanie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

  11-01-2018

  Prezes Sądu Apelacyjnego Beata Górska

  Minister Sprawiedliwości z dniem 11 stycznia 2018 r. powołał do pełnienia funkcji Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie dotychczasowego wiceprezesa tego sądu Panią sędzię Beatę Górską, na okres sześciu lat.

  Czytajwięcejo:
 • Analiza danych statystycznych za pierwsze półrocze 2017 r.

  10-01-2018

  Wskaźnik czasu trwania postępowania (według metodologii CEPEJ - wersja I) w sądach apelacyjnych w Polsce w wydziałach karnych - za I półrocze 2017 roku
  Analiza danych statystycznych za pierwsze półrocze 2017 r.  w zakresie opanowania wpływu i czasu trwania postępowania w sprawach karnych  rozpoznawanych w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

  Minister Sprawiedliwości decyzją z dnia 2 stycznia 2018 roku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 lipca 2017 roku o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw z dniem 8 stycznia 2018 r. odwołał z funkcji Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Pana Sędziego Macieja Żelazowskiego.

  Czytajwięcejo:
 • Odwołanie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

  08-01-2018

  Minister Sprawiedliwości decyzją z dnia 2 stycznia 2018 roku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 lipca 2017 roku o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1452) z dniem 8 stycznia 2018 r. odwołał z funkcji Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Pana sędziego Macieja Żelazowskiego. Koniec kadencji odwołanego Prezesa przypadał na dzień 22 czerwca 2022 roku.

 • Raport z wyników badania poziomu obsługi w Biurze Obsługi Interesantów

  04-01-2018

  Raport z wyników badania poziomu obsługi w Biurze Obsługi Interesantów w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie w IV kwartale 2017  roku

  Czytajwięcejo:
 • Zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie nr A.021-361/17

  12-10-2017

  Na podstawie art. 87§5, 6 i 6a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2016.2062 j.t. z późn. zm.) oraz art. 25 ustawy z dnia 28 lipca 2017 r. o zmiany ustawy-Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017.1452), zarządzam: §1 Udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji zawartych w oświadczeniach majątkowych sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych...

  Czytajwięcejo:
 • Ustanowienie dnia 2 stycznia 2018 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

  03-10-2017

  Zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 2 października 2017 roku A.021-355/17 w sprawie ustanowienia dnia 2 stycznia 2018 roku dniem wolnym od pracy  w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie.

  Czytajwięcejo:
 • Ustanowienie dnia 10 listopada 2017 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

  19-09-2017

  Zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 18 września 2017 roku A.021-342/17 w sprawie ustanowienia dnia 10 listopada 2017 roku dniem wolnym od pracy  w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie.

  Czytajwięcejo:
 • Uchwała Kolegium Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 21.07.2017 r.

  21-07-2017

  Kolegium Sądu Apelacyjnego w Szczecinie jednogłośnie popiera uchwały podjęte przez Krajową Radę Sądownictwa w dniu 18 lipca 2017 r., Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie w dniu 18 lipca 2017 r. oraz Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w dniu 19 lipca 2017 r. w przedmiocie wniosków do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o skorzystanie z prawa veta w stosunku do ustaw nowelizujących ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawę Prawo o ustroju sądów powszechnych przyjętych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 lipca 2017 r. oraz przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 lipca 2017 r. i podjęcie w tym zakresie rzeczywistych konsultacji społecznych.

  Czytajwięcejo:
 • Zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie nr A.021-247/17

  Na podstawie art. 87 §6 i 6a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych zarządzam:

  § 1

  Udostępnić w Biuletynie Informacji Publicznej informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych sędziów i referendarzy sądowych...

  Czytajwięcejo: