I Wydział Cywilny

Przewodniczący Wydziału:

Edyta Buczkowska-Żuk - Sędzia Sądu Apelacyjnego

Tel.: 91 48 49 430

Pokój: 122

Zastępca Przewodniczącego Wydziału:

Agnieszka Sołtyka - Sędzia Sądu Apelacyjnego

Kierownik Sekretariatu:

Sylwia Kędziorek

Sekretariat wydziału: Pokój 123

Tel.: 91 48 49 430

Fax: 91 48 49 431

Godziny pracy: poniedziałek 7:30 - 18:00, wtorek - piątek 07:30 - 15:30

I Wydział Cywilny rozpoznaje - w drugiej instancji - sprawy z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego i opiekuńczego.

Informacje o toku postępowania:

Informacje o toku postępowania udzielane są przez pracowników Biura Obsługi Interesanta pod numerami telefonów:

Tel.: 91 48 49 487

Tel.: 91 48 49 488

Internetowa baza danych o sądach:

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu funkcjonowania internetowej bazy danych o sądach właściwych w sprawach cywilnych i handlowych. Baza ta stanowi element "Europejskiego atlasu sądowego do spraw cywilnych". Celem Atlasu jest zapewnienie przyjaznego dostępu do informacji dotyczących współpracy sądowej w sprawach cywilnych. Za jego pomocą można określić właściwe sądy lub organy, do których można wystąpić w określonym celu.

Informacja statystyczna z ruchu spraw w I Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Szczecinie:

Poniżej znajdują się pliki z informacjami statystycznymi za 4 ostatnie kwartały:

Rejestr zmian dla: I Wydział Cywilny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Janusz Jaromin
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2009-09-24
Publikacja w dniu:
2009-09-24
Opis zmiany:
b/d