Znaki opłaty sądowej

Zgodnie z treścią paragrafu 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2016 r. poz. 408 z późn. zm.) tradycyjne, papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2018 r. Po tym terminie wychodzą z użycia i:

  • nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;
  • nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;
  • dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne ( wyjątek będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 r., które wpłyną do sądu po tym terminie - decyduje data stempla pocztowego).

Od dnia 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej. E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.

E- znaki są możliwe do nabycia:

  • na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem: https://oplaty.ms.gov.pl;
  • w kasach sądowych ( wydruk na etykietach samoprzylepnych).

 

Z poważaniem

Dyrektor
Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
Dagmara Kosowska-Drąg

Rejestr zmian dla: Znaki opłaty sądowej

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mateusz Kiernożycki
Dokument z dnia:
2018-05-09
Publikacja w dniu:
2018-05-09
Opis zmiany:
b/d