Zarządzenie w sprawie odwołania zaplanowanych i wstrzymania wyznaczania terminów rozpraw w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 roku do dnia 30 kwietnia 2020 roku

2020-03-20

A-021-24/20

ZARZĄDZENIE

Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

nr A-021-24/20 z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie odwołania zaplanowanych i wstrzymania wyznaczania terminów rozpraw i posiedzeń w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 roku do dnia 30 kwietnia 2020 roku

 

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52 z późn.zm.), zarządzam, co następuje:

§1. Odwołanie zaplanowanych rozpraw i posiedzeń oraz wstrzymanie wyznaczania terminów rozpraw i posiedzeń jawnych na okres od dnia 1 kwietnia 2020 roku do dnia 30 kwietnia 2020 roku, za wyjątkiem spraw pilnych.

§2. Wstrzymanie przekazywania akt spraw do innych sądów, poza sprawami pilnymi.

§3. Wstrzymanie wysyłania wszelkich pism sądowych, z którymi związane są środki odwoławcze i inne terminy procesowe (sądowe), z wyłączeniem spraw pilnych, nie dotyczy to spraw, w których ww. pisma już zostały wysłane.

§4. Rekomenduję nie zwracanie i nie wzywanie do usunięcia braków formalnych pism wnoszonych za pośrednictwem platformy e-PUAP lub też mailowo, jak również rozważenie możliwości przedłużania wyznaczonych terminów sądowych na prośby złożone drogą elektroniczną - do czasu podjęcia pracy w sądach w dotychczasowym trybie.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Beata Górska

Rejestr zmian dla: Zarządzenie w sprawie odwołania zaplanowanych i wstrzymania wyznaczania terminów rozpraw w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 roku do dnia 30 kwietnia 2020 roku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Górska
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2020-03-20
Publikacja w dniu:
2020-03-20
Opis zmiany:
b/d