Zarządzenie w sprawie godzin obsługi interesantów w dniu 2 maja 2022 roku.

A-021-24/22

ZARZĄDZENIE

Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
z dnia 25 kwietnia 2022 roku nr A-021-24/22
w sprawie godzin obsługi interesantów w dniu 2 maja 2022 roku.

Na podstawie § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku (Dz.U. z 2021 r. poz. 2046 ze zm.) – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

zarządzam:

§ 1
  1. W dniu 2 maja 2022 roku obsługa interesantów odbywać się będzie w godzinach 7.30. – 15.30.
  2. Dyżur pracowników do godz. 18.00 dniu 2 maja 2022 roku zostaje odwołany.
 § 2
  1. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.
  2. Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Szczecinie oraz wywieszeniu w miejscach do tego przeznaczonych.

 

 

Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Beata Górska

Rejestr zmian dla: Zarządzenie w sprawie godzin obsługi interesantów w dniu 2 maja 2022 roku.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Górska
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2022-04-26 10:19:05
Publikacja w dniu:
2022-04-26
Zmiany:
Podejrzyj