Zamknięcie kasy sądu

2020-03-16

Zarządzenie NR. A021-21/2020 Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zamknięcia kasy Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, powodującego zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi w postaci choroby COVID-19, na podstawie art. 31a §1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 365) oraz w związku z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374 ze zm.), kasa Sądu Apelacyjnego zostaje z dniem 16 marca 2020 r. zamknięta do odwołania.

Wpłaty z tytułu opłat sądowym prosimy wpłacać na rachunek bankowy w NBP:

90 1010 1599 0523 6022 3100 0000.

Rejestr zmian dla: Zamknięcie kasy sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Dagmara Kosowska-Drąg
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2020-03-16
Publikacja w dniu:
2020-03-16
Opis zmiany:
b/d