za rok 2016

Na podstawie zarządzeń Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Nr A.021-247/17 z dnia 30 czerwca 2017 roku oraz Nr A021-361/17 z dnia 12 października 2017 r., poniższe zestawienie zawiera oświadczenia o stanie majątkowym sędziów, które złożone zostały przed i po dniu 6 stycznia 2017 r., referendarzy sądowych, które złożone zostały przed tą datą, osób, które złożyły oświadczenia o stanie majątkowym w związku z przejściem w stan spoczynku, jak również asesorów sądowych w związku z nominowaniem na to stanowisko, stosownie do treści art. 87 § 5, 6 i 6a, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2016.2062 t.j. z późniejszymi zmianami) oraz art. 25 ustawy z dnia 28 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017.1452).

Stosownie do znowelizowanej treści art. 87 § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, anonimizacji (poprzez zakreślenie czarną kreską) uległy dane, które bezpośrednio lub pośrednio wskazywały na dane adresowe sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych, dane dotyczące położenia nieruchomości, a także dane umożliwiające identyfikację ruchomości.

Anonimizacji uległy również dane dotyczące osób trzecich (np. dane osób, od których nabyto nieruchomość). Wreszcie złożenie dwóch oświadczeń o stanie majątkowym przez jedną osobę wynika z faktu, że sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi zobowiązani są do złożenia takiego oświadczenia na koniec roku kalendarzowego, jak również na dzień powołania na stanowisko sędziowskie lub mianowania na stanowisko asesora lub referendarza sądowego albo na dzień przejścia w stan spoczynku lub na emeryturę.

Artykuły

Rejestr zmian dla: za rok 2016

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Jacek Dąbrzalski
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2021-07-14 08:26:26
Publikacja w dniu:
2021-07-14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Jacek Dąbrzalski
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2021-02-21 15:15:22
Publikacja w dniu:
2021-02-21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Jacek Dąbrzalski
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2021-02-21 15:03:53
Publikacja w dniu:
2021-02-21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Jacek Dąbrzalski
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2021-02-19 18:01:26
Publikacja w dniu:
2021-02-19
Zmiany:
Podejrzyj