XXI Lokalny Konkurs Krasomówczy

2017-03-17

W dniu 14 marca 2017 roku w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie, odbył się XXI Lokalny Konkurs Krasomówczy, organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Szczecin.

Uczestnictwo w Konkursie polega na wygłoszeniu 10 minutowej mowy kończącej postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Podstawy wystąpień uczestników stanowią kazusy z prawa karnego, cywilnego oraz administracyjnego przygotowane na podstawie spraw sądowych. Każdej ze stron przysługuje prawo do 3 minutowej repliki.

Wystąpienia uczestników są oceniane przez Jury, a zwycięzcy Lokalnych Konkursów Krasomówczych awansują do Finału Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego. Podczas finału uczestnicy prezentują mowy końcowe w oparciu o identyczne zasady jak w przypadku eliminacji lokalnych.

Uczestnikami tegorocznego XXI Lokalnego Konkursu Krasomówczego byli:

 • Joanna Błachowiak
 • Agnieszka Wilczyńska
 • Sebastian Płachecki
 • Julia Rychlińska
 • Michał Bułatowicz
 • Miłosz Ogrodniczak
 • Klaudia Wolf
 • Katarzyna Rozwadowska

Jury wybrało następujących laureatów:

 • I miejsce - Sebastian Płachecki
 • II miejsce - Miłosz Ogrodniczak
 • III miejsce - Katarzyna Rozwadowska

Rejestr zmian dla: XXI Lokalny Konkurs Krasomówczy