Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej 2...

Sąd Apelacyjny w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 163, 71-165 Szczecin zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000,00 euro na: "Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania "Wykonanie remontu parkingu i drogi dojazdowej do budynków 53 i 77 wraz z wymianą sieci wodnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej Sądu Apelacyjnego w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 163 (działki nr: 1/30)."

 

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować o sposobie przetwarzania danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało w prowadzonym przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie postępowaniu przetargowym. W tym celu prosimy o zapoznanie się z treścią informacji zamieszczonej w pliku "RODO informacja".

Jednocześnie w przypadku podania danych podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia RODO wobec podwykonawców.

Wzór oświadczenia oraz plik "RODO informacja" dostępne są poniżej, w sekcji "Pliki do pobrania".

Rejestr zmian dla: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej 2...

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Dagmara Kosowska-Drąg
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2019-09-16
Publikacja w dniu:
2019-09-16
Opis zmiany:
Dodanie informacji o wyniku postępowania
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Dagmara Kosowska-Drąg
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2019-08-02
Publikacja w dniu:
2019-08-02
Opis zmiany:
b/d