Wykonanie konserwacji bieżącej w budynkach Sądu Apelacyjnego oraz ich otoczenia położonych w Szczecinie przy ulicy Mickiewicza 163

Uwaga:

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu zapewniającego obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości dostępnym pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto w systemie. Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy dostępna jest na stronie https://ezamowienia.ms.gov.pl/ w zakładce e-learning.

Więcej informacji nt. komunikacji elektronicznej w zmówieniach publicznych prowadzonych przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie.

Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia:

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=14498342

Nazwa:

Wykonanie konserwacji bieżącej w budynkach Sądu Apelacyjnego oraz ich otoczenia położonych w Szczecinie przy ulicy Mickiewicza 163

Oznaczenie postępowania:

SPiA 2701/2/TP/2021

Numer ogłoszenia w Dz.U.:

2021/BZP 00027335/01

Tryb:

Podstawowy art. 275 pkt 1

Termin składania ofert:

20.04.2021 - godz.: 11:00

Rejestr zmian dla: Wykonanie konserwacji bieżącej w budynkach Sądu Apelacyjnego oraz ich otoczenia położonych w Szczecinie przy ulicy Mickiewicza 163

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Dagmara Kosowska-Drąg
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2021-04-02 11:34:58
Publikacja w dniu:
2021-04-02
Zmiany:
Podejrzyj