Wykonanie dokumentacji, dostawa sprzętu i montaż systemu SKD i RCP w budynku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 163

2021-10-28

Uwaga:

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu zapewniającego obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości dostępnym pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto w systemie. Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy dostępna jest na stronie https://ezamowienia.ms.gov.pl/ w zakładce e-learning.

Więcej informacji nt. komunikacji elektronicznej w zamówieniach publicznych prowadzonych przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie.

Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia:

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=21312275

Nazwa:

Wykonanie dokumentacji, dostawa sprzętu i montaż systemu SKD i RCP w budynku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 163

Oznaczenie postępowania:

SPiA 2701/8/TP/2021

Numer ogłoszenia w Dz.U.:

2021/BZP 00248996/01

Tryb:

Podstawowy art. 275 pkt 1

Termin składania ofert:

08/11/2021 r.,  godz.: 10:00

Rejestr zmian dla: Wykonanie dokumentacji, dostawa sprzętu i montaż systemu SKD i RCP w budynku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 163

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Dagmara Kosowska-Drąg
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2021-10-28 10:32:03
Publikacja w dniu:
2021-10-28
Zmiany:
Podejrzyj