Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie przedstawia w załączniku nr 1 wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego oraz w załączniku nr 2 wykaz zużytych- uszkodzonych składników majątku ruchomego, które na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019.2004 z późn. zmianami) może zagospodarować zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem.

Wnioski o nieodpłatne przekazanie (dotyczy załącznika nr 1, 2) lub kupno (dotyczy załącznika nr 1 tabela nr 2, 3 oraz załącznika nr 2 tabela nr 1), proszę składać do dnia 15 kwietnia 2022 r. w Oddziale Gospodarczym Sądu Apelacyjnego w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 163, pok. 315 lub 316 lub na adres e-mail: grazyna.piatkowska@szczecin.sa.gov.pl.

Wzór wniosku nieodpłatnego przekazania - stanowi załącznik nr 3.
Wzór wniosku o zakup - stanowi załącznik nr 4.
Klauzula informacyjna RODO – stanowi załącznik nr 5.


Osoba do kontaktu:
Grażyna Piątkowska tel. 91 48 49 512
e-mail: grazyna.piatkowska@szczecin.sa.gov.pl

Rejestr zmian dla: Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Izabela Jędrzejczak
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2022-04-05 13:11:18
Publikacja w dniu:
2022-04-05
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Dagmara Kosowska-Drąg
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2022-04-05 12:59:56
Publikacja w dniu:
2022-04-05
Zmiany:
Podejrzyj