Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie przedstawia w załączniku nr 1 wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego, które na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. 2019.2004 z późn. zmianami) może zagospodarować zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem.


Wnioski o nieodpłatne przekazanie lub kupno proszę składać do dnia 12 listopada 2021 r. w Oddziale Gospodarczym Sądu Apelacyjnego w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 163, pok. 315 lub 316.


Wzór wniosku nieodpłatnego przekazania - stanowi załącznik nr 2
Wzór wniosku sprzedaży - stanowi załącznik nr 3.


Osoba do kontaktu:
Grażyna Piątkowska tel. 91 48 49 512
e-mail: grazyna.piatkowska@szczecin.sa.gov.pl

Rejestr zmian dla: Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Dagmara Kosowska-Drąg
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2021-11-02 11:40:04
Publikacja w dniu:
2021-11-02
Zmiany:
Podejrzyj