Wybór Licensing Solution Provider (LSP)

2019-03-18

Uwaga:

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu zapewniającego obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości dostępnym pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto w systemie. Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy dostępna jest na stronie https://ezamowienia.ms.gov.pl/ w zakładce e-learning.

Więcej informacji nt. komunikacji elektronicznej w zmówieniach publicznych prowadzonych przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie.

Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia:

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=1470464

Nazwa:

Wybór Licensing Solution Provider (LSP) – odsprzedawcy licencji oprogramowania Microsoft dla jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego na obszarze apelacji szczecińskiej zgodnie z postanowieniami umowy Microsoft Product and Services Agreement nr 4100013999 (MPSA)

Oznaczenie postępowania:

ZP/4/PN/2019

Numer ogłoszenia w Dz.U.:

2019/S 067-156568

Tryb:

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

07-05-2019 r. godz: 11:00

Rejestr zmian dla: Wybór Licensing Solution Provider (LSP)

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Dagmara Kosowska-Drąg
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2019-04-04
Publikacja w dniu:
2019-04-04
Opis zmiany:
Ogłoszenie o zamówieniu