Wprowadzenie w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie instrukcji dla pracowników oraz interesantów

2020-11-04

A-021-66/20

Zarządzenie Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 4 listopada 2020 roku nr A-021-66/20 zmieniające zarządzenie z dnia 21 maja 2020 roku nr A-021-33/20 w sprawie wprowadzenia w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie instrukcji dla pracowników oraz interesantów

W związku z zarządzeniem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 4 listopada 2020 roku nr A-021-65/20 zmieniającym zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie i Dyrektora Sądu Apelacyjnego
w Szczecinie z dnia 21 maja 2020 roku nr A-021-32/20 w sprawie funkcjonowania sądu, w tym sposobu organizacji rozpraw, posiedzeń i innych czynności procesowych w okresie od dnia 21 maja 2020r. do odwołania zarządzam, co następuje:

§ 1

W instrukcji dla interesantów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, o której mowa w § 1 ust. 2 zarządzenia z dnia 21 maja 2020 roku nr A-021-33/20 § 8 otrzymuje brzmienie:

§ 8. Maksymalna ilość osób mogących przebywać na salach rozpraw (nie licząc składu sądu)
wynosi:

Wydział I

Sala nr 3 - 7 osób

Sala nr 11 - 8 osób

Wydział II

Sala nr 6 - 15 osób

Sala nr 4 - 7 osób

Wydział III

Sala nr 8 - 7 osób

§ 2

Sporządza się tekst jednolity Instrukcji dla interesantów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, który podlega umieszczeniu w miejscach do tego wyznaczonych, w szczególności na tablicach informacyjnych Sądu, na drzwiach wejściowych, przy salach rozpraw, w sekretariatach wydziałów oraz na stronie internetowej Sądu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie dniu podpisania.

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Szczecinie - Dagmara Kosowska-Drąg

Rejestr zmian dla: Wprowadzenie w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie instrukcji dla pracowników oraz interesantów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Dagmara Kosowska-Drąg
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2020-11-04 13:10:58
Publikacja w dniu:
2020-11-04
Zmiany:
Podejrzyj