Wprowadzenie w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie instrukcji dla pracowników oraz interesantów

2022-03-16

A-021-16/22

Zarządzenie Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 11 marca 2022 roku nr A-021-16/22 w sprawie wprowadzenia w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie instrukcji dla pracowników oraz interesantów

W związku z zarządzeniem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 11 marca 2022 roku nr A-021-16/22 w sprawie funkcjonowania sądu, w tym sposobu organizacji rozpraw, posiedzeń i innych czynności procesowych w okresie od dnia 11 marca 2022 roku do odwołania

zarządzam co następuje:

§ 1

wprowadzam w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie:

  1.  Instrukcję postępowania dla pracowników Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
  2. Instrukcję postępowania dla interesantów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

  1. Instrukcje postępowania wskazane w § 1 podlegają umieszczeniu w miejscach do tego wyznaczonych, w szczególności na tablicach informacyjnych Sądu, na drzwiach wejściowych do Sądu, przy salach rozpraw, w sekretariatach wydziałów.
  2. Instrukcja postępowania wskazana w § 1 punkt 2 podlega również umieszczeniu na stronie internetowej Sądu.

§ 3

  1. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 16 marca 2022 roku.
  2. Uchylam zarządzenie z dnia 17 listopada 2021 roku nr A-021-53/21 wraz z zarządzeniem zmieniającym.

 

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Szczecinie - Dagmara Kosowska-Drąg

Rejestr zmian dla: Wprowadzenie w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie instrukcji dla pracowników oraz interesantów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Dagmara Kosowska-Drąg
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2021-12-01 10:26:04
Publikacja w dniu:
2021-12-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Jacek Dąbrzalski
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2021-07-09 10:40:58
Publikacja w dniu:
2021-07-09
Zmiany:
Podejrzyj