Wprowadzenia nowego Regulaminu Biura Obsługi Interesantów w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie oraz Regulaminu Czytelni akt Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Szczecin, dn. 26.10.2017 r.

ZARZĄDZENIE

Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 26 października 2017 roku A.021-374/17 w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Biura Obsługi Interesantów w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie oraz Regulaminu Czytelni akt Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Na podstawie § 28 ust. 5 oraz § 40 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2007 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U z 2015 r., poz. 2316 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam nowy Regulamin Biura Obsługi Interesantów w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz Regulamin Czytelni akt Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

Rejestr zmian dla: Wprowadzenia nowego Regulaminu Biura Obsługi Interesantów w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie oraz Regulaminu Czytelni akt Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Maciej Żelazowski
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2017-10-26
Publikacja w dniu:
2017-10-31
Opis zmiany:
b/d