Uzupełniająca lista osób zakwalifikowanych do udziału w konkursie na stanowisko asystenta sędziego

Szczecin, 14 września 2018 r.

Komisja ds. przeprowadzenia konkursu na 1 stanowisko
asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie
wyznaczonego na dni 19 i 21 września 2018 r.

 

Kd.1120-10/18

Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 i ust 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1228), Komisja stwierdza, iż po uzupełnieniu braków formalnych zgłoszenia niżej wymienionych osób spełniają wymogi formalne określone w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia oraz kandydaci ci odpowiadają wymaganiom określonym w art. 155 § 2 ustawy o u.s.p. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 23 ze zm.) i rozszerza listę kandydatów dopuszczonych do konkursu na 1 stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie, którego II etap odbędzie się w dniu 19 września 2018 r. o godz. 10.00, ogłoszoną w dniu 10 września 2018 r., o następujące osoby:

 

Lp.

Sygn. zgłoszenia

Nazwisko

Imię

1.

Kd.1121-64/18

Żelechowska

Sandra

2.

Kd.1121-65/18

Kwiecień

Łukasz

co oznacza, że do konkursu zakwalifikowano ostatecznie 9 osób. Wymienione osoby zobowiązane są do stawienia się w dniu 19 września 2018 roku, o godz. 9.45 (rozpoczęcie konkursu o godz. 10.00), w siedzibie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 163, w sali 212, z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Kandydaci nie posiadający ww. dokumentu nie zostaną dopuszczeni do konkursu.

 

Przewodniczący Komisji
Sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Ryszard Iwankiewicz

Rejestr zmian dla: Uzupełniająca lista osób zakwalifikowanych do udziału w konkursie na stanowisko asystenta sędziego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mateusz Kiernożycki
Dokument z dnia:
2018-09-14
Publikacja w dniu:
2018-09-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mateusz Kiernożycki
Dokument z dnia:
2018-09-14
Publikacja w dniu:
2018-09-14
Opis zmiany:
b/d