Ustanowienie dnia 7 stycznia 2022 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

A-021-43/21

ZARZĄDZENIE

Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

z dnia 29 września 2021 roku A-021-43/21

w sprawie ustanowienia dnia 7 stycznia 2022 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 2072 ze zm.) oraz § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1141 ze zm.) w zw. z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§1. Ustanawiam dzień 7 stycznia 2022 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, za święto przypadające w dniu 1 stycznia 2022 roku.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
Beata Górska

Rejestr zmian dla: Ustanowienie dnia 7 stycznia 2022 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Izabela Jędrzejczak
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2023-05-08 15:00:52
Publikacja w dniu:
2023-05-08
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Jacek Dąbrzalski
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2021-12-22 08:48:36
Publikacja w dniu:
2021-12-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Górska
Opublikował:
Mateusz Kiernożycki
Dokument z dnia:
2021-09-29 11:01:59
Publikacja w dniu:
2021-09-29
Zmiany:
Podejrzyj