Ustanowienie dnia 24 grudnia 2019 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

2019-12-19

A-021-372/19

ZARZĄDZENIE

Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

z dnia 19 grudnia 2019 roku A-021-372/19

w sprawie ustanowienia dnia 24 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy  w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie.

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r., poz.523 ze zm.) oraz § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1141)

zarządzam, co następuje:

§1. Ustanawiam dzień 24 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 11 stycznia 2020 r.

§2. W dniu 11 stycznia 2020 r. ustalam czas urzędowania Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w godzinach od 7.30 do 15.30, które są także godzinami przyjęć interesantów. .

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.


Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Beata Górska

Rejestr zmian dla: Ustanowienie dnia 24 grudnia 2019 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Górska
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2019-12-19
Publikacja w dniu:
2019-12-19
Opis zmiany:
b/d