Ustanowienie dnia 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

2018-10-24

A.021-340/18

ZARZĄDZENIE

Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

z dnia  24 października 2018 roku A.021-340/18

w sprawie ustanowienia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy  w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie.

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 23 ze zm.) oraz § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§1. Ustanawiam dzień 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 29 grudnia 2018 r.

§2. W dniu 29 grudnia 2018 r. ustalam czas urzędowania Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w godzinach od 7.30 do 15.30, które są także godzinami przyjęć interesantów.

§3. W dniu 31 grudnia 2018 r. ustalam dyżur poniedziałkowy w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie do godziny 15.30.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Beata Górska