Ustanowienie dnia 10 listopada 2017 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

2017-09-19

A.021-342/17

ZARZĄDZENIE

Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia  18 września 2017 roku A.021-342/17 w sprawie ustanowienia dnia 10 listopada 2017 roku dniem wolnym od pracy  w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie.

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.) w związku z § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2007 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U z 2015 r., poz. 2316 ze zm.) oraz art. 130 § 2 Kodeksu Pracy


zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustanawiam dzień 10 listopada 2017 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, za święto 11 listopada 2017 r. przypadające w dniu wolnym od pracy.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Maciej Żelazowski

Rejestr zmian dla: Ustanowienie dnia 10 listopada 2017 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Maciej Żelazowski
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2017-09-19
Publikacja w dniu:
2017-09-19
Opis zmiany:
b/d