Ustanowienie dni wolnych od pracy w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

A-021-15/21

 

ZARZĄDZENIE

Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

z dnia 25 lutego 2021 roku A-021-15/21

w sprawie ustanowienia dni wolnych od pracy

w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

 

Na podstawie  art. 22 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.2072) oraz § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1141 ze zm.) w zw. z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1320 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Ustanawiam dzień 4 maja 2021 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, za święto przypadające w dniu 1 maja 2021 roku.
  2. Ustanawiam dzień 24 grudnia 2021 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, za święto przypadające w dniu 25 grudnia 2021 roku.


§ 2 Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania  i  podlega umieszczeniu na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

 

Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
Beata Górska

 

Rejestr zmian dla: Ustanowienie dni wolnych od pracy w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Jacek Dąbrzalski
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2021-12-22 08:48:54
Publikacja w dniu:
2021-12-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Górska
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2021-02-25 15:04:40
Publikacja w dniu:
2021-02-25
Zmiany:
Podejrzyj