Usługa ochrony osób, mienia i obiektów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie położonych przy ul. Mickiewicza 163 i ul. Janickiego 33 w Szczecinie

2023-02-27

Uwaga:

Informacja o prowadzeniu postępowań z zachowaniem elektronicznej komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami.

Zamawiający, Sąd Apelacyjny w Szczecinie informuje, że od dnia 1.08.2022 r., postępowania o udzielenie zamówień publicznych, o wartości równej lub przekraczającej wartość 130 000 zł, odbywają się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1a693fe6-b44d-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Nazwa:

Usługa ochrony osób, mienia i obiektów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie położonych przy ul. Mickiewicza 163 i ul. Janickiego 33 w Szczecinie

Oznaczenie postępowania:

PAI 2701/2/TP/2023

Numer ogłoszenia w Dz.U.:

2023/BZP 00112665/01

Tryb:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Termin składania ofert:

7 marca 2023 r., godz.: 10:00

Rejestr zmian dla: Usługa ochrony osób, mienia i obiektów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie położonych przy ul. Mickiewicza 163 i ul. Janickiego 33 w Szczecinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Dagmara Kosowska-Drąg
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2023-02-27 17:56:17
Publikacja w dniu:
2023-02-27
Zmiany:
Podejrzyj