Usługa ochrony osób, mienia i obiektów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

2019-03-05

Nazwa:

Usługa ochrony osób, mienia i obiektów Sądu Apelacyjnego położonych przy ul. Mickiewicza 163 i ul. Janickiego 33 w Szczecinie oraz ul. Jagiellończyka 13 w Gorzowie Wlkp. - usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy PZP

Oznaczenie postępowania:

ZP/USP/1/2019

Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:

Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP

Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 12.03.2019 r. do godz. 12:00 w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie,

ul. Mickiewicza 163 pok. 206,

71-165 Szczecin.


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2019 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne.

Rejestr zmian dla: Usługa ochrony osób, mienia i obiektów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Dagmara Kosowska-Drąg
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2019-03-26
Publikacja w dniu:
2019-03-26
Opis zmiany:
Dodanie informacji o udzieleniu zamówienia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2019-03-18
Publikacja w dniu:
2019-03-18
Opis zmiany:
Dodanie informacji o wyniku postępowania
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Dagmara Kosowska-Drąg
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2019-03-13
Publikacja w dniu:
2019-03-13
Opis zmiany:
Dodanie informacji z jawnego otwarcia ofert
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Dagmara Kosowska-Drąg
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2019-03-05
Publikacja w dniu:
2019-03-05
Opis zmiany:
Ogłoszenie o zamówieniu