Usługa ochrony osób, mienia i obiektów Sądu Apelacyjnego

2020-12-30

Nazwa:

Usługa ochrony osób, mienia i obiektów Sądu Apelacyjnego położonych przy ul. Mickiewicza 163 i ul. Janickiego 33 w Szczecinie oraz ul. Jagiellończyka 13 w Gorzowie Wlkp. - usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy PZP

Oznaczenie postępowania:

SPiA 2701/10/PN/2020

Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:

Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP

Termin składania ofert: (UWAGA! - zmiana terminów)

Aktualne terminy:

Ofertę należy złożyć do dnia 28.01.2021 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Mickiewicza 163, 71-165 Szczecin w pokoju nr 206.

Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.01.2021 r. do godz. 12:15 w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 163, 71-165 Szczecin, w sali nr 15.

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.

Pliki do pobrania

Rejestr zmian dla: Usługa ochrony osób, mienia i obiektów Sądu Apelacyjnego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Dagmara Kosowska-Drąg
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2021-03-16 14:57:59
Publikacja w dniu:
2021-03-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Dagmara Kosowska-Drąg
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2021-03-15 13:37:43
Publikacja w dniu:
2021-03-15
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Dagmara Kosowska-Drąg
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2021-03-08 14:14:56
Publikacja w dniu:
2021-03-08
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Dagmara Kosowska-Drąg
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2021-01-28 17:04:55
Publikacja w dniu:
2021-01-28
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Dagmara Kosowska-Drąg
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2021-01-22 13:53:05
Publikacja w dniu:
2021-01-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Dagmara Kosowska-Drąg
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2021-01-21 13:53:22
Publikacja w dniu:
2021-01-21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Dagmara Kosowska-Drąg
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2021-01-20 12:18:46
Publikacja w dniu:
2021-01-20
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Dagmara Kosowska-Drąg
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2020-12-30 17:13:36
Publikacja w dniu:
2020-12-30
Zmiany:
Podejrzyj