Usługa kompleksowego utrzymania czystości w budynkach i wokół budynków Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Uwaga

Informacja o prowadzeniu postępowań z zachowaniem elektronicznej komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami.

Zamawiający, Sąd Apelacyjny w Szczecinie informuje, że od dnia 1.08.2022 r., postępowania o udzielenie zamówień publicznych, o wartości równej lub przekraczającej wartość 130 000 zł, odbywają się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6882a8f1-06e7-11ef-9b7e-467806a93518

Oznaczenie postępowania:

PAI.261.3.TP.2024

Numer ogłoszenia:

2024/BZP 00309051

Tryb:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Termin składania ofert:

10 maja 2024, godz 10:00

Rejestr zmian dla: Usługa kompleksowego utrzymania czystości w budynkach i wokół budynków Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Krzysztof Taźbierski
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2024-05-02 07:47:47
Publikacja w dniu:
2024-05-02
Zmiany:
Podejrzyj