Usługa kompleksowego utrzymania czystości w budynkach i wokół budynków Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Uwaga:

Informacja o prowadzeniu postępowań z zachowaniem elektronicznej komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami.

Zamawiający, Sąd Apelacyjny w Szczecinie informuje, że od dnia 1.08.2022 r., postępowania o udzielenie zamówień publicznych, o wartości równej lub przekraczającej wartość 130 000 zł, odbywają się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e9e174e4-551e-11ed-8832-4e4740e186ac

Nazwa:

Usługa kompleksowego utrzymania czystości w budynkach i wokół budynków Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Oznaczenie postępowania:

PAI 2701/10/TP/2022

Numer ogłoszenia w Dz.U.:

2022/BZP 00414253

Tryb:

Podstawowy art. 275 pkt 1

Termin składania ofert:

4 listopada 2022, godz 10:00

Rejestr zmian dla: Usługa kompleksowego utrzymania czystości w budynkach i wokół budynków Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Dagmara Kosowska-Drąg
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2022-10-28 07:37:41
Publikacja w dniu:
2022-10-28
Zmiany:
Podejrzyj