Usługa kompleksowego utrzymania czystości w budynkach i wokół budynków Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Uwaga:

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu zapewniającego obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości dostępnym pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto w systemie. Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy dostępna jest na stronie https://ezamowienia.ms.gov.pl/ w zakładce e-learning.

Więcej informacji nt. komunikacji elektronicznej w zmówieniach publicznych prowadzonych przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie.

Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia:

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=14876984

Nazwa:

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę kompleksowego utrzymania czystości budynków Sądu Apelacyjnego przy ul. Mickiewicza 163 w Szczecinie i ul. Jagiellończyka 13 w Gorzowie Wlkp. oraz usługa kompleksowego utrzymania czystości chodników, dróg i placów oraz pielęgnacja terenów zielonych na posesji Sądu Apelacyjnego przy ul. Mickiewicza 163 i ul. Janickiego 33 w Szczecinie

Oznaczenie postępowania:

SPiA 2701/3/TP/2021

Numer ogłoszenia w Dz.U.:

2021/BZP 00035914/01

Tryb:

Podstawowy art. 275 pkt 1

Termin składania ofert:

29.04.2021 - godz.: 11:00

Rejestr zmian dla: Usługa kompleksowego utrzymania czystości w budynkach i wokół budynków Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Dagmara Kosowska-Drąg
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2021-04-19 20:22:47
Publikacja w dniu:
2021-04-19
Zmiany:
Podejrzyj