Uchylenie zarządzenia w sprawie wprowadzenia w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie instrukcji dla pracowników oraz interesantów

A-021-18/22

Zarządzenie Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 28 marca 2022 roku nr A-021-18/22 uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie instrukcji dla pracowników oraz interesantów

W związku z uchyleniem zarządzenia Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 11 marca 2022 roku nr A-021-15/22 w sprawie funkcjonowania sądu, w tym sposobu organizacji rozpraw, posiedzeń i innych czynności procesowych w okresie od dnia 11 marca 2022 roku do odwołania

zarządzam, co następuje:

§ 1

Uchylam zarządzenie z dnia 16 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie instrukcji dla pracowników oraz interesantów.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Szczecinie - Dagmara Kosowska-Drąg

Rejestr zmian dla: Uchylenie zarządzenia w sprawie wprowadzenia w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie instrukcji dla pracowników oraz interesantów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Mateusz Kiernożycki
Opublikował:
Mateusz Kiernożycki
Dokument z dnia:
2022-03-28 14:52:36
Publikacja w dniu:
2022-03-28
Zmiany:
Podejrzyj